Koblingskursus

Gennemgå koblingspersonalets pligter og ansvar i forbindelse med at styre samt lede koblinger på et højspændingsanlæg.