Elkonsulenterne

Kvalificeret uddannelse til den danske el-branche

Undervisning af høj kvalitet hvor du som deltagere får indblik og læring i de standarder og bekendtgørelser som skal anvendes.
Vi tilbyder målrettede kurser, der klæder dig professionelt på.
Vi rådgiver, uddanner og certificerer, så du kan arbejde sikkert og professionelt.

Udvalgte emner

– Herunder kan du se vores mest populære kompetenceområder

EL-FORSYNING

Driftsbekendtgørelsen (1608) skal anvendes når der skal arbejdes på et forsyningsanlæg. Dette anlæg vil dels være lavspænding men også højspænding. De danske betegnelser som arbejdsleder, holdleder, koblingsleder og koblingsperson skal benyttes, og standarden DS/EN 50110-1 bør anvendes samtidig. At udføre nye anlæg skal bekendtgørelsen 1114 anvendes, og forskellige standarder bør benyttes.

EL-INSTALLATION

For at udføre el-installationer i Danmark kræves der autorisation. Til dette arbejde skal Installationsbekendtgørelsen (1082) anvendes, og standardserien DS/HD 60364 kan benyttes. Det er vigtigt at man kender de danske regler, og det er en fordel at benytte standardserien fuldt ud.

El-sikkerhed DS/EN 50110-1

Alt efter hvad du skal drifte og vedligeholde, er der forskellige krav til uddannelsen når standarden DS/EN 50110-1 skal anvendes. Ved arbejde på elinstallationer skal standarden anvendes, bortset fra uddannelseskrav. Ved arbejde på maskiner og forsyningsanlæg skal standarden også anvendes, men i de tilfælde skal du certificeres i brug af standarden i visse tilfælde.

El-konsulenterne levere kvalificerede uddannelse til den danske el-branche. Undervisningen sker indenfor lovgivning og retningslinjer for udførelse og drift af elektriske installationer, maskinanlæg, el-forsyningsanlæg og meget mere. Vi sidder med i forskellige udvalg hos Dansk Standard bl.a. S-511 (forsyning), S-564 (installationer) og S-544 (maskiner)

Jørn og Henrik

Indehavere, Elkonsulenterne