Sikkerhed på elektriske installationer

Deltagerne trænes i anvendelse af DS/EN 50110-1 om drift af elektriske anlæg og elektriske installationer i procedure.