Kan vi hjælpe jer?

Elkonsulenterne tilbyder kurser indenfor følgende områder:

El-sikkerhed DS/EN 50110-1

– Sikkerhed ved arbejde på eller nær ved installationer
– Sikkerhed ved arbejde på eller nær ved elforsyningsanlæg
– Sikkerhed ved arbejde på eller nær ved maskinanlæg
– El-sikkerhed for operatør
– Certificering i DS/EN 50110-1
– El-sikkerhed kombineret med førstehjælp
– Sikkerhedskurser på dansk eller engelsk

EL-INSTALLATIONER

– Anvendelse og brug af Installationsbekendtgørelsen
– Elektriske installationer jf. standardserien DS/HD 60364
– Eftersyn og afprøvning af elektriske installationer
– Dimensionering af kabler
– Lækstrømme i installationer
– Beskyttelsesleder og jordingssystemer

EL-FORSYNING

– Sikkerhed ved arbejde på eller nær ved elforsyningsanlæg
– Arbejde på eller nær ved højspændingsanlæg
– Anvendelse af driftsbekendtgørelsen
– Kompetence indenfor arbejds- og holdleder
– Kompetence indenfor koblingsleder og -person
– Ansvar som driftsansvarlige person og virksomhed
– Anvendelse af standard DS/EN 50110-1 sammen med driftsbekendtgørelsen
– Udførelse af forsyningsanlæg ved brug af standarder
– Grave og entreprenør personales arbejde nær ved højspænding

MASKINER

– Maskindirektivet / BEK 693
– CE mærkning
– Maskinsikkerhed EN 60 204-1
– Installationer på maskiner/maskinanlæg
– Installationer med stor lækstrøm
– Test og afprøvning af maskiner
– El-sikkerhed jf. DS/EN 50110-1 på maskinanlæg

TAVLER

– Lavspændingsdirektivet
– CE mærkning
– Maskintavler
– Konstruktion af tavler efter EN 60 439 / EN 61 439
– Tavlemærkning

FØRSTEHJÆLP

– Hjerte-lunge-redning
– Anvendelse af hjertestarter
– Førstehjælp kombineret med et El-sikkerhedskursus
– Førstehjælp ved el-ulykker
– 4-timers basis førstehjælpskursus
– Førstehjælpsmoduler jf. Dansk Førstehjælpsråd

KABEL-MONTAGE

– Kabelmontage ved lavspændingsanlæg
– Kabelmontage ved mellemspændingsanlæg
– Kabelmontage ved højspændingsanlæg